Nowe ulice w Lidzbarku Warmińskim

utworzone przez | kw. 5, 2023 | Aktualności

INFORMACJA

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Lidzbark Warmiński.

Stosownie do Uchwały Nr XXI/163/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie wytycznych w zakresie nadania nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w mieście Lidzbark Warmiński, która w Załączniku Nr 2 w §2 stanowi, iż nadanie nazw obiektom miejskim odbywa się na wniosek lub z urzędu, proponuję, aby dla ulicy oznaczonej w obrębie 11 numerami ewidencyjnymi 38/30 i 38/31 nadać jedną z podanych nazw: ulica Nad Symsarną, ulica Spacerowa lub ulica Łąkowa.

Wnioski i opinie dotyczące nadania nazwy powyższej ulicy należy składać do dnia 13 kwietnia 2023 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim.

Mapa w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Lidzbark Warmiński

Wniosek nr 1

Wniosek nr 2

Contact to Listing Owner

Captcha Code