Poczuj ducha Mazur – odkryj 5 miejsc, w których poznasz ich historię

utworzone przez | maj 28, 2023 | mazury.travel

Mazury to nie tylko malownicze krajobrazy, ale także bogata i skomplikowana historia. W regionie zachowały się liczne zabytki, które są jej świadectwem. Działa tutaj także wiele muzeów, które pozwalają poczuć ducha Mazur i poznawać ich dzieje.

Muzeum Mazurskie w Owczarni
To niewielkie muzeum prezentuje życie codzienne Mazurów w ubiegłych wiekach. Mieści się w zabytkowym domu z ok. 1850 r. W jego wnętrzach odtworzono wygląd i wyposażenie pomieszczeń z okresu od początku XIX w. do połowy XX w. Można tu obejrzeć: izbę z meblami i narzędziami do prac w zagrodzie i w polu (XIX w.), dwie sypialnie (II poł. XIX w. i okres międzywojenny), dwie kuchnie (jw.) oraz pokój gościnny bogato wyposażony w meble (z lat 1871-1918). Poza zwiedzaniem i korzystaniem z bogactwa wiedzy przewodników, muzeum oferuje również możliwość zorganizowania na miejscu ogniska i spędzenia czasu w kawiarence, w której poczujemy klimat Mazur z początku XX w.
Więcej informacji: http://muzeummazurskie.pl/muzeum/

Muzeum Mazurskie w Owczarni

Muzeum Regionalne im. Walentyny Dermackiej z Sapiehów w Pieckach
Kameralne muzeum sztuki ludowej, działające w starym domu mieszkalnym, prezentujące zbiory Walentyny Dermackiej. Są to w głównej mierze setki figurek ceramicznych, wykonanych przez rzeźbiarkę Władysławę Prucnal, dla których wzorem były postacie historyczne i literackie, święci i zwykli ludzie. Tę kolekcję uzupełniają drewniane rzeźby i obrazy innych twórców oraz eksponaty związane z kultem religijnym, tradycjami i dawnymi zwyczajami mazurskiej wsi (m.in. meble i sprzęty domowe). Wśród proponowanych przez muzeum zajęć są animacje dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty lepienia z gliny. Placówka jest otwarta sezonowo w okresie letnim.
Więcej informacji: https://gokpiecki.pl/oferta/

Muzeum Reformacji Polskiej w Mikołajkach
Powstałe po hołdzie pruskim w 1525 r. Prusy Książęce, których częścią były obecne tereny Mazur, stały się pierwszym w Europie krajem protestanckim. Oczywiście wprowadzenie luteranizmu nie pozostało bez wpływu na rozwój kulturowy i społeczny regionu, czego świadectwa można zobaczyć w muzeum w Mikołajkach. Mieści się ono w budynku dawnej plebanii przy kościele ewangelickim św. Mikołaja z XIX w. Placówka prezentuje zabytki piśmiennictwa ewangelickiego, w szczególności powstałego po polsku na Mazurach, a także inne eksponaty związane z życiem religijno-kulturalnym w tym regionie, na Śląsku Cieszyńskim i w innych częściach Europy. Ciekawostkami na wystawie są… narty podarowane przez Adama Małysza i Piotra Żyłę.
Więcej informacji: http://www.mikolajki.luteranie.pl/muzeum-reformacji/Polskie-Szlaki
Fot. Ready for Boarding

Mikołajki

Izba Pamięci Ernsta Wiecherta w Piersławku
Muzeum zostało urządzone w leśniczówce z 1883 r. w Piersławku w gminie Piecki. Jest ono poświęcone życiu i twórczości niemieckiego pisarza Ernsta Wiecherta, który się tutaj urodził i spędził dzieciństwo. W latach 30. XX w. stał się on jednym z najpoczytniejszych pisarzy niemieckojęzycznych. W swojej prozie często odwoływał się do Mazur jako swojego „raju utraconego”, sławił piękno ich przyrody i prostotę życia ich mieszkańców. W muzeum można obejrzeć rękopisy, listy i fotografie dokumentujące życie pisarza oraz egzemplarze wydań jego książek po niemiecku, angielsku i polsku. Na zwiedzanie placówki należy się umawiać telefonicznie. Przy leśniczówce urządzono strefę odpoczynku z ławami i stołami oraz miejscem na ognisko.
Więcej informacji: https://strzalowo.olsztyn.lasy.gov.pl/izba-pamieci-ernsta-wiecherta
 

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
Muzeum mieści się w zabytkowym dworku wzniesionym w 1737 r. Placówka powstała w 1991 r. dzięki zaangażowaniu grupy pasjonatów, którzy przez kilkadziesiąt lat gromadzili dzieła sztuki ludowej oraz zabytkowe przedmioty i sprzęty użytkowe z terenu Mazur. W muzeum można zobaczyć wiele eksponatów związanych z historią regionu, m.in. zbiory archeologiczne, meble, tkaniny i narzędzia rolnicze. Nie brakuje też dzieł sztuki ludowej, w tym unikalnych pisanek, wycinanek, kwiatów z tkanin i bibuły. Muzeum oferuje możliwość korzystania z zajęć rękodzielniczych i plastycznych. Z placówką sąsiaduje park etnograficzny, w którym zgromadzono przykłady tradycyjnego budownictwa mazurskiego (chaty drewniane, remizę, kuźnię, dom murowany).
Więcej informacji: http://www.muzeum-wegorzewo.pl/
Fot. Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Warto odwiedzać opisywane muzea, żeby poczuć ducha dawnych Mazur – krainy wielu kultur i wierzeń. Znajdziemy tam pamiątki ze świata, który już nie istnieje i który – z tego powodu – twórcy związani z olsztyńską Wspólnotą Kulturową „Borussia” nazwali Atlantydą Północy.

1

Contact to Listing Owner

Captcha Code