Justyna Liguz

utworzone przez | gru 23, 2022 | Wywiady | 0 komentarzy

Jaka jest oferta Kwidzyna w ramach transregionalnej trasy Szlaku zamków gotyckich?

Kwidzyn wciąż przyciąga wyjątkowością miejsca. Nie ma drugiej takiej budowli, w której połączono w jeden kompleks zamek oraz katedrę. W ostatnich latach zwiedzić można nie tylko zamek, w którym mieści się muzeum, ale także katedrę z przewodnikiem, wieżę dzwonną czy kryptę, w której dokonano odkrycia pochówków Wielkich Mistrzów Zakonu Krzyżackiego. Wielu turystów zwraca uwagę na oryginalność miejsca, zachowanie wielu elementów średniowiecznych. Muzeum, poza zwiedzaniem bardzo ciekawych wnętrz, jak skryptorium, refektarz, gdanisko, oferuje także oryginalną wystawę przyrodniczą, etnograficzną, szereg wystaw czasowych. Warto przejść się również w bezpośrednie sąsiedztwo zespołu katedralno- zamkowego, na dawny obszar starego miasta – zrewitalizowany w ostatnich latach. Kwidzyn jest również skarbnicą stylu neogotyckiego, z charakterystycznymi budowlami z czerwonej cegły. Ciekawych zabytków, wzniesionych w tym stylu jest kilkanaście, a najważniejsze to Kościół św. Trójcy, dwa potężne zespoły koszarowe, poczta czy ponad stuletni Zespół stadniny koni Miłosna. W mieście zachowało się także kilka ciekawych budowli, związanych z czasami, w których Kwidzyn pełnił funkcję głównego ośrodka urzędniczego – rejencji. Inne ciekawe miejsca wiążą się z kolei z czasem plebiscytu, przeprowadzonego w 1920 roku.

Które zamki z województwa pomorskiego mają najbardziej atrakcyjną ofertę kulturową?

Oczywiście na pierwszym miejscu zawsze znajdzie się Malbork. Największy zamek, stolica Zakonu Krzyżackiego. Muzeum Zamkowe w Malborku regularnie realizuje szereg różnych działań, przede wszystkim edukacyjnych. Poprzez rozwijanie oferty edukacyjnej pojawia się także coraz ciekawsza oferta w oddziałach Muzeum – zamkach w Kwidzynie oraz w Sztumie. Wiele bardzo ciekawych przedsięwzięć realizowanych jest w różnych stowarzyszeniach, a także centrach kultury. Oferta zmienia się rok rocznie, trudno więc jednoznacznie wskazać, która oferta jest najbardziej atrakcyjna. Wydaje mi się, że największą wartością jest tutaj jednak różnorodność, gdyż poszczególne ośrodki starają się nie powielać swojej oferty, a raczej wyróżniać lub tworzyć oferty wspólne.

Jaka grupa turystów najchętniej odwiedza Kwidzyn?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Zróżnicowana jest zarówno struktura wieku, jak i okres zwiedzania. Wiosną i wczesnym latem przeważają grupy zorganizowane, jest coraz więcej seniorów. Są także grupy rowerowe. Przeważają zdecydowanie turyści, preferujący zwiedzanie krótkoterminowe, w ciągu jednego dnia lub podczas „wypadu na weekend”. Lato to zdecydowanie turystyka rodzinna. Zespół katedralno-zamkowy i czasy średniowiecza są atrakcją dla różnych odbiorców. Niewątpliwie jednak wciąż należy rozwijać ofertę turystyczną w mieście.

Kiedy jest najlepszy czas/miesiąc na odwiedzenie Kwidzyna?

Każdy powinien sam wybrać czas i miejsce. Ostatnio dużym zainteresowaniem cieszy się akcja „Darmowy listopad” w ramach którego w zamku pojawia się dodatkowa oferta. Oczywiście najwięcej turystów przyjeżdża w okresie wakacyjnym, pogoda sprzyja wówczas do pozostania nieco dłużej w mieście. Wiele osób zwiedza wtedy także Tereny Rekreacyjno – Wypoczynkowe na Miłosnej, a więc zabytkowy kompleks stadniny koni wraz z mini Zoo. Oferta późnej wiosny czy lata pełniejsza jest także o różne większe, plenerowe imprezy kulturalne, jak targi staroci, koncerty, jarmark średniowieczny, imprezy sportowe czy święto miasta.

Jakie są inne atrakcje i zabytki położone w pobliżu Kwidzyna warte do zaproponowania turystom podróżującym po Szlaku Zamków Gotyckich?

Kwidzyn i Powiśle są przesiąknięte historią. Ludzie często zwiedzają te „główne budowle”, a w samym mieście czy w okolicy jest także cały szereg ciekawych i cennych miejsc. Są to zabytki architektury sakralnej, ciekawe miejsca, atrakcje przyrodnicze. Warto zwrócić uwagę i zajrzeć do mniejszych miejscowości, np. Prabut, Licza, Korzeniewa, Janowa, Tychnów. Nie sposób w jednym zdaniu zarekomendować wszystkiego, ale zapewniam, że w każdej większej miejscowości powiatu kwidzyńskiego kryje się jakiś historyczny lub przyrodniczy „skarb”. Atrakcji dopełniają liczne jeziora, trasy turystyki pieszej i rowerowej, rezerwaty przyrody i obszary chronionego krajobrazu. Dokładne opisy zawsze znaleźć można na stronach głównych miasta i gmin powiatu, warto także zajrzeć do aplikacji, których kilka powstało w ostatnim czasie – omawiających nasze atrakcje.

Proszę o krótki opis swojej osoby.

Justyna Liguz, doktor nauk historycznych, regionalistka. Jest założycielką i prezesem Kwidzyńskiego Towarzystwa Kulturalnego, a także redaktorem naczelnym kwartalnika kulturalno-historycznego “Schody Kawowe”. Pracuje z wieloma grupami w środowisku lokalnym na rzecz budowy tożsamości regionalnej. Prowadziła przez wiele lat pracownię regionalną przy Kwidzyńskim Centrum Kultury w Kwidzynie. Obecnie pracownik Zamku w Kwidzynie Oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku. Zajmuje się badaniami i popularyzowaniem wiedzy historycznej z zakresu dziejów Powiśla. Współpracuje z wieloma instytucjami w kraju i za granicą – muzeami, bibliotekami, archiwami. Zna dobrze lokalne środowisko, instytucje kultury. Ma na swoim koncie liczne publikacje – popularnonaukowe i naukowe.

Contact to Listing Owner

Captcha Code